WISP/ISP

Poskytovatelé bezdrátového internetového připojení čelí rostoucí konkurenci velkých mobilních operátoru a poskytovatelům kabelového připojení, a to je nutí navyšovat především kapacitu páteřní konektivity.

Rezidentní i korporátní zákazníci vyvíjejí tlak na snížení nákladů za připojení do sítě internet. Zároveň stoupají nároky na kvalitu připojení, přístupovou kapacitu a další funkce jako VoIP a IPTV. V tomto náročném konkurenčním prostředí je kvalita použitých technologií v páteřních propojích, i posledních mílích, rozhodující pro úspěch jakéhokoliv WISP nebo ISP, který chce úspěšně a výhodně nabízet telekomunikační služby.

Do přístupových sítí jsou nasazovány stále výkonnější přístupové body s vyšší datovou propustností, čímž se daří akceptovat požadavek na navýšení kapacity do sítě internet, nicméně skokově narůstá požadavek na modernizaci vnitřní infrastruktury.

Pro segment ISP SIAE Microelettronica nabízí mimořádně  efektivní řešení – produktovou řadu ALFOplus v pásmech 4 – 80 GHz. Ta se vyznačuje svou kompaktností, flexibilitou nasazení a především příznivou licenční politikou s možností postupného kapacitního růstu.
Řada ALFOplus nabízí čistou přenosovou uživatelskou kapacitu 436Mbps, ALFOplus80 pak dokáže přenést 1Gbps full duplex. Zařízení obsahuje pokročilý switch s L2+ funkcionalitou, díky čemuž je možné bez problémů použít port na ODU jednotce jako předávací rozhraní služby koncovému zákazníkovi.

 

Mikrovlnný datový okruh

Tato služba představuje komplexně zajištěné nákladově efektivní řešení RR tras. Sestává z pronájmu mikrovlnného spoje SIAE Microelettronica s definovanou nominální přenosovou kapacitou, vzdáleného dohledu a servisního zajištění s garantovanou dostupností.
Telekomunikační trh se v posledních letech dynamicky vyvíjí. Nároky na přenosovou kapacitu se násobně zvětšují a výrobci mikrovlnných technologií na tento požadavek reagují nově vyvíjenými produkty, jejichž nejsledovanějším parametrem je datová propustnost. Návratnost investice do takového zařízení je často počítána v horizontu několika let a vzhledem k měnícím se trendům v telekomunikačních službách může být taková investice pro některá řešení nejistá.
VanCo.cz proto ve spolupráci se společností SIAE Microelettronica nabízí službu pronájmu servisně zajištěné trasy realizované na spojích řady ALFOplus v licencovaných i volných pásmech. Tato služba smluvně garantuje přenos nominální kapacity na zvolené trase s garantovanou dostupností. 

Výhody pronájmu servisně jištěné RR trasy ALFOplus:
• Smluvně garantovaná přenosová kapacita trasy 15Mbps – 1000Mbps full duplex
• Smluvně garantovaná dostupnost služby
• Nonstop odstranění případné závady do 6 hodin od nahlášení
• Není třeba řešit počáteční investice
• Rychlost zřízení linky
• Možnost okamžitého zvýšení přenosové kapacity
• Není nutné vstupovat do jednání s úřady