Instalace a servis

Certifikované instalace a servis technologií SIAE Microelettronica zajišťuje VanCo.cz s.r.o.
Servisní sklady jsou zákazníkům k dispozici v Praze a Olomouci. Ke každému pořízenému spoji zákazník získává možnost zajištění profesionální SLA vč. přístupu k servisnímu HW a proaktivního dohledu vlastním NOC střediskem v režimu 24/7!


Historie divize výstavby a servisu bezdrátových technologií sahá až do roku 1999. VanCo.cz se od počátku úzce profiluje na datové komunikace a mikrovlnné technologie, nabízí propojení dvou bodů technologiemi v koordinovaných i volných pásmech, stejně jako projektové vytvoření infrastruktury pro bezdrátové pokrytí obcí nebo bezdrátové zasíťování logistických objektů. Veškerou výstavbu je společnost VanCo.cz následně schopna servisně zajistit, a to SLA kontraktem s garantovanými reakčními dobami v místě instalace, a to již od dvou hodin.

Servisní práce s garantovanými termíny představují v telekomunikacích jeden z klíčových parametrů, a to jak při prodeji zařízení, tak i služeb. VanCo.cz, díky více než desetileté praxi v oboru, disponuje týmem kvalifikovaných odborníků na jednotlivé telekomunikační platformy a technologie.

Díky úzké vazbě na výrobce jsou technici VanCo.cz schopni v krátké době analyzovat a vyřešit i komplikované problémy, jejichž analýza a odhalení není v možnostech běžného nebo pokročilého uživatele zařízení. VanCo.cz nabízí zákazníkům uzavření smluv o servisním zajištění telekomunikačních zařízení s garantovanými časy reakce nebo i jednorázovou pomoc při analýze a řešení problémů. K dispozici je non-stop telefonní linka pro hlášení problémů a pohotovostní technici, kteří jsou připraveni ihned řešit požadavky zákazníků.

 

Školení na technologie SIAE

Jednodenní školení RR spojů SIAE Microelettronica v koordinovaných i volných pásmech používaných pro PTP propoje obsahuje teoretickou i praktickou část. 

Získáte přehled o řadě ALFOplus a ALFOplus 80, komplexní informace k zajištění a možnostem dohledu.
Praktická část zahrnuje nástrahy správného směrování spojů, konfigurace a montáže.
Součástí školení je blok s legislativní částí, který se týká využití koordinovaných pásem ČTÚ i volných pásem dle VO. 

Během školení budete mít možnost prakticky konfigurovat živé spoje pomocí dohledového softwaru.